21/06/2014
  KSR-01

Activités prévus... Komende activiteiten...

Prochain réunion CJS si possible lundi 8 septembre 2014 Volgende vergadering indien mogelijk 8 september 2014

Manifiesta le 20 septembre : Nous y tiendrons un stand d’information Manifiesta op 20 september : We houden daar een informatiestand

Proposition d’organiser une Assemblée Climatique à la fin de 2014 Voorstel om een Klimaatassemblee te organiseren, einde van het jaar

Rappelons que le dimanche 8 mars 2015 est prévu pour la commémoration Fukushima. Herinnering : de volgende herdenking Fukushima is op zondag 8 maart 2015 gepland.